استخدام کارگر و شاگرد مغازه در اصفهان

استخدام کارگر و شاگرد مغازه در اصفهان


💐روز کارگر گرامی باد💐

استخدام کارگر و شاگرد مغازه در اصفهان

استخدام کارگر و شاگرد در فروشگاه چرخ مهدی
به صورت تمام وقت
مرد مجرد
با معرف
تحصیلات حداقل دیپلم
شهر اصفهان
خیابان هاتف – کوچه مشیر یخچال
۰۳۱۳۲۲۳۳۹۶۰
تماس از ۹ تا ۱ و ۴:۳۰ تا ۸:۳۰

اعتبار این آگهی پایان یافته است.